Dam Storfossen

Sortland Entreprenør stod for riving av gammel inntaksdam for Fossan kraftverk i Gratangen kommune. Etter riving ble det etabler en ny terskel, der gammel inntaksdam stod. Arbeidet ble påbegynt i midten av August 2015, og ble overlevert 12.11.2015. Kontraktsarbeidet bestod av:

Vi ønsker å takke de innvolverte aktørene i dette prosjektet for et godt samarbeid.

Eksisterende dam før rivingNedsetting av fjellbolterNedsetting av fjellbolterForskaling av midtpartiForskaling av midtpartiLederør gjennom damFerdig damFerdig damFerdig damLedevegg med gjerdeFerdig damFerdig damFerdig dam