Dam Storfossen

Sortland Entreprenør stod for riving av gammel inntaksdam for Fossan kraftverk i Gratangen kommune. Etter riving ble det etabler en ny terskel, der gammel inntaksdam stod. Arbeidet ble påbegynt i midten av August 2015, og ble overlevert 12.11.2015. Kontraktsarbeidet bestod av:

Vi ønsker å takke de innvolverte aktørene i dette prosjektet for et godt samarbeid.

Eksisterende dam før rivingNedsetting av fjellbolterNedsetting av fjellbolterForskaling av midtpartiForskaling av midtpartiLederør gjennom damFerdig damFerdig damFerdig damLedevegg med gjerdeFerdig damFerdig damFerdig dam

 

Andre nybygg prosjekter