Brannbilen ankommer byggeplass

Redningsøvelse Sortland Senter
Det er ikke et ukjent fenomen at byggebransjen er en bransje hvor det kan forekomme ulykker. Man jobber hver dag med maskiner og tungt utstyr som kan forårsake ulykker hvis man ikke håndterer de på riktig måte.

Vi i Sortland Entreprenør har derfor et stort fokus på HMS og har en nullvisjon når det gjelder skader og ulykker på byggeplass. I disse tider arrangerer vi derfor redningsøvelser i samarbeid med Sortland Brann og Redningstjeneste. Disse øvelsene foregår på baksiden av Sortland Senter, der det vil være en «case» hvor en person har kommet i klem under betongelement. På disse øvelsene bistår vi med anleggsleder som er kjent på byggeplass i tillegg til at vi rigger til med betongelement. Dette bidrar til at vi får trent på håndtering av kriser som dette.