To nye traineer i Sortland Entreprenør

Look North programmet er ment å være ett bindeledd mellom nyutdannede og arbeidslivet i regionen. Hovedmålet er å synliggjøre Vesterålen som et reelt alternativ for nyutdannede og gi traineekandidater en kickstart i karrieren. Som en stor aktør i næringslivet i Vesterålen syntes vi i Sortland Entreprenør at det er veldig viktig å være med på denne profileringen, og har med glede tatt i mot to traineer. Det skal heller ikke legges skjul på at vi ser en stor verdi i å få unge arbeidsvillige personer inn i bedriften.


Etter fjorårets suksess ved ansettelse av Øystein, som er ferdig med traineeperioden og nå er prosjektleder, har vi stor glede av å ansette to nye traineer. Vi har god erfaring ved ansettelse av ung arbeidskraft og ønsker derfor å satse på flere unge nyutdannede ingeniører.


Lars Langø er nylig ferdig med sin bachelorgrad som byggingeniør med spesialisering innen konstruksjon fra NTNU Ålesund. Lars har i tillegg fagbrev som tømrer, og han er derfor en god kandidat for produksjonsstyring og oppfølging.


Thomas Kløften er i likhet med Lars nylig ferdig med sin bachelorgrad som byggingeniør med spesialisering innen konstruksjon fra NTNU Trondheim. Thomas vil bli rettet inn mot en prosjekteringsrolle i Sortland Entreprenør.


Begge er et friskt tilskudd til Entreprenøren og har allerede blitt satt inn i den daglige produksjonen. Med god oppfølging fra dyktige prosjektledere satses det på den god, men bratt lærekurve.