Arbeidsformenn

Ivar Pedersen

Formann

Mobil 951 94 976
Telefon 951 94 950
e-post ivp@se-gruppen.no
Stein Kyrre Aronsen

Formann

Mobil 951 94 948
Telefon 951 94 950
e-post sar@se-gruppen.no
Roger Novstad

Formann

Mobil 951 94 943
Telefon 951 94 950
e-post rno@se-gruppen.no
Geir Steffenak

Formann

Mobil 951 94 957
Telefon 951 94 950
e-post gst@se-gruppen.no
Lars Petter Hansen

Formann

Mobil 951 94 944
Telefon 951 94 950
e-post lha@se-gruppen.no
Jan Arnt Greger

Formann

Mobil 951 94 958
Telefon 951 94 950
e-post jgr@se-gruppen.no
Rune Pettersen

Formann

Mobil 951 94 947
Telefon 951 94 950
e-post rpe@se-gruppen.no