Dine muligheter i Sortland entreprenør

Sortland entreprenør vektlegger et utviklende, stimulerende og godt arbeidsmiljø. Vi arbeider fortløpende for å forbedre og tilrettelegge for personlig vekst og faglig utvikling gjennom de oppgaver som til en hver tid skal løses.

Det foretas systematisk kartlegging for å sikre et godt arbeidsmiljø.

Muligheter for karriereutvikling ivaretas ved at det kan tilbys stillinger på andre nivå i egen virksomhet eller i andre konsernselskaper.

Som medarbeider i Sortland entreprenør vil du blant annet:

Lærlinger

Sortland entreprenør ønsker å medvirke til å sikre rekruttering av neste generasjons håndverkere i bygg- og anleggsbransjen. Vi har derfor som mål å gjennomføre to til fire fagprøver i året. Vi har også som mål at ca 10% av våre medarbeidere skal være lærlinger; for tiden omfatter staben tre lærlinger.

En samarbeidsavtale med Sortland videregående skole – avdeling byggfag, innebærer at vi er behjelpelig med å skaffe praksisplasser, har elever i utplassering samt stiller med lærlingplasser etter endt skolegang. Sortland entreprenør har med bakgrunn i denne ordningen en egen fagarbeideransvarlig som følger lærlinger og praksiskandidager fram til fagbrev.

Både før og etter fagprøven gir vi kandidatene mulighet for kurs, etterutdanning, jobb og videre karriere i Sortland entreprenør.

I senere år har vi hatt flere oppdrag utenfor basisområdet vårt – Vesterålen. Denne utvidede satsingen har vært vellykket og vi definerer nå vårt markedsområde til å gjelde hele Nord-Norge.