Prosjektledere

Andreas Einejord

Daglig Leder

Mobil 951 94 945
Telefon 951 94 950
e-post aei@se-gruppen.no
Aleksander Gregersen

Trainee - prosjektleder

Mobil 951 94 984
Telefon 951 94 950
e-post agr@se-gruppen.no
John Helge Falch

Prosjektleder

Mobil 951 94 956
Telefon 951 94 950
e-post jfa@se-gruppen.no
Gunnar Einejord

Prosjektleder

Mobil 951 94 983
Telefon 951 94 950
e-post gei@se-gruppen.no
Lars Langø

Prosjektleder

Mobil 951 94 974
Telefon 951 94 950
e-post lla@se-gruppen.no
Marit Heggland

Prosjektleder

Mobil 951 94 941
Telefon 951 94 950
e-post mhe@se-gruppen.no
Rune Kristian Nilsen

Prosjektleder

Mobil 951 94 952
Telefon 951 94 950
e-post rni@se-gruppen.no
Thomas Kløften

Prosjektleder

Mobil 951 94 973
Telefon 951 94 950
e-post tkl@se-gruppen.no
Øystein Olesen

Prosjektleder

Mobil 951 94 951
Telefon 951 94 950
e-post oyo@se-gruppen.no
Rita Hansen

Kalkulatør / Prosjektleder

Mobil 951 94 942
Telefon 951 94 950
e-post rih@se-gruppen.no
Stian Andersen

Avdelingsleder SE-Byggservice

Mobil 951 94 955
Telefon 951 94 950
e-post san@se-gruppen.no
Simon Olsen

Prosjektkoordinator SE-Byggservice

Mobil 951 94 977
Telefon 951 94 955
e-post sol@se-gruppen.no
Katja Olsen

Controller

Mobil 951 94 994
Telefon 951 94 950
e-post kol@se-gruppen.no