Toyota Nordvik

Toyota Nordvik

Bygget vil bli ført opp over to plan hvor stål utgjør hovedbæringen. Det vil bli en trappe-/heissjakt i betong som hjelper til med avstivningen. Fasader vil bestå av sandwichvegger og glass. Så langt er alt i rute og vi ser fram til å overlevere et flott bygg. Før...
Ny Risøyhamn skole

Ny Risøyhamn skole

Risøyhamn skole blir på hele 3465m² fordelt over to etasjer og tre klasseromsfløyer og har en kontraktssum på ca 107.000.000 kr inkl. moms. Bygget blir et praktfullt byggverk med forhøyet tak og glassfelt i nordenden av hovedfløyen. Første etasje blir bestående av...
To nye traineer i Sortland Entreprenør

To nye traineer i Sortland Entreprenør

Look North programmet er ment å være ett bindeledd mellom nyutdannede og arbeidslivet i regionen. Hovedmålet er å synliggjøre Vesterålen som et reelt alternativ for nyutdannede og gi traineekandidater en kickstart i karrieren. Som en stor aktør i næringslivet i...
Nytt verksted for Bulldozer Maskinlag

Nytt verksted for Bulldozer Maskinlag

Sortland Entreprenør er i gang med bygging av nytt verksted for Bulldozer Maskin Eiendom. Bygget er på 1440 m2 oppført i betong med fundamenter, ringmur og betongssøyler/dragere samt yttervegger av betongelementer. En del av bygget har større takhøyde og denne del...
Nye TNO Sortland

Nye TNO Sortland

Sortland Enterprenør har inngått avtale om bygging av nytt bygg til Toyota Nordvik AS på Sortland. Bygget vil ligge ved siden av eksisterende Toyota Nordvik og skal inneholde salgslokaler, kontorer og verksted. Bygget vil få en grunnflate på ca. 1800 kvm og har en...