Aleksander og Lars.
Sortland Entreprenør
Sortland Entreprenør

Aleksander og Lars uteksaminert fra landsdelens første BIM-skole

To av våre prosjektledere fullførte i januar BIM-skolen i regi av NESO. Pilotprosjektet tar mål av seg å øke kompetansen innen BIM og digitalisering i byggebransjen i nord.

Hva er BIM?

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) legger opp til at all digital bygningsinformasjon koordineres og brukes i alle faser av bygg og anlegg. Datamodellene følger gjerne prosjektet helt fra idé til nøkkelen settes i døra. Alle involverte fag kan kommunisere gjennom modellene, noe som gjør kvalitetssikringen bedre og det vil som regel oppstå færre feil. Bygningsinformasjonsmodellering forenkler også forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger.

Pilotprosjekt i nord

I september 2021 startet Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon (NESO) landsdelens første samlingsbaserte BIM-skole. Skolen er spisset spesielt mot bransjens behov, og Sortland Entreprenør er blant medlemsbedriftene som var med å utvikle fagplanen. Gjennomføringen tar et halvår, og deltakerne kan «stå i jobben» underveis.

Skolen har vært et pilotprosjekt og det har vært veldig interessant, både på godt og vondt. Det har vært spennende å lære noe nytt, samtidig er det enkelte elementer i undervisningen som trenger litt tilpasning før neste kull. Men vi føler at NESO har tatt de tilbakemeldingene de har fått underveis på alvor, så forhåpentligvis blir dette tilbudet bare bedre med tiden. Det sier prosjektleder Aleksander Gregersen.

Til sammen har det vært avholdt 5 samlinger, hvorav den siste samlingen i januar 2022 hadde en skriftlig eksamensinnlevering.

Aleksander og Lars.

2 av våre prosjektledere avla eksamen

Fra Sortland Entreprenør har våre prosjektledere Lars Marcussen og Aleksander Gregersen nå fullført studiet og har avlagt sin BIM eksamen, sammen med resten av oppstarts-kullet.

Vi har fått en bred innføring i BIM som fag, og et innblikk i noen av de mulighetene som ligger der. Det er et omfattende fag og det er mye å presse inn på 5 samlinger, men vi har likevel hatt godt læringsutbytte og står bedre rustet nå til å utnytte de ulike mulighetene som ligger i faget. Det sier prosjektleder Lars Marcussen.

Målet har ikke vært å gjøre oss til eksperter, men lære oss om de mange mulighetene som finnes. Vi har blant annet fått med oss noen konkrete verktøy vi kan implementere direkte i drift med tanke på styringsdokumenter og prosjekteringsprosesser. Nå blir det opp til oss og ta med oss denne kunnskapen og omsette det til praksis i den daglige driften internt i vår bedrift.

Høyt nivå

Prosjektlederne sier det har vært stor spredning i forkunnskap hos skolens deltakere, men at nivået likevel har vært overaskende høyt. Noen stakk seg ut som superbrukere, mens andre hadde begrenset kunnskap om BIM.

Man bør ha et visst grunnlag i BIM før man starter på dette kurset. Man bør i det minste ha vært borti det, slik at man får noen knagger å henge kunnskapen på. Om ikke blir det fryktelig mye å ta inn over seg på kort tid, sier Aleksander.

Del denne nyheten

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email