forsker-til-laans
forsker-til-laans
Sortland Entreprenør
Sortland Entreprenør

Forskningsprosjekt Forsker til låns

Vi i Sortland Entreprenør ønsker å bidra i satsingen for å få bygg og anleggsbransjen mer bærekraftig. Derfor holder vi for tiden på med det spennende forskningsprosjekt «Forsker til låns» i samarbeid med SINTEF og Hålogaland Element.

Miljø og bærekraft er selvsagt viktig også for oss i byggebransjen, og for at vi skal kunne fortsette å bygge bærekraftige hjem og næringsbygg til dere, sjekker vi nå miljøavtrykket av ulike måter å bygge en yttervegg på. Målet med prosjektet er å identifisere nye eller endrede produksjonsmetoder som minimerer mengden avfall, samtidig som produktets kvalitet ivaretas. SINTEF stiller to forskere til disposisjon for oss for å finne de mest bærekraftige løsningene.

Dette er de tre ulike produksjonsmetodene for yttervegger som vil bli sammenlignet i prosjektet:

🌿 Elementer som er produsert lokalt

🌿 Elementer som er produsert i Estland og deretter fraktet hit

🌿 Yttervegger som er bygd på byggeplassen

Nå har vi ikke fasiten riktig enda, men hvilke metode tror DU er mest bærekraftig?

Følg med, så lover vi å komme med en oppdatering når forskningsprosjektet avsluttes!

Prosjektet mottar støtte fra Nordland fylkeskommune.

Del denne nyheten

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email