Vil du jobbe i Sortland Entreprenør?

Sortland Entreprenør vektlegger et utviklende, stimulerende og godt arbeidsmiljø. Vi arbeider fortløpende for å forbedre og tilrettelegge for personlig vekst og faglig utvikling gjennom de oppgaver som til enhver tid skal løses. Det foretas systematisk kartlegging for å sikre et godt arbeidsmiljø.

Muligheter for karriereutvikling ivaretas ved at det kan tilbys stillinger på andre nivå i egen virksomhet eller i andre konsernselskaper.

Vi er nesten alltid på utkikk etter dyktige folk! 

Visste du at…

  • Byggenæringen er Norges største distriktsnæring, og Norges nest største næring totalt (etter olje og gass)
  • Byggenæringen omsetter for over 550 milliarder i Norge hvert år
  • Det er ca. 250 000 ansatte i byggenæringen i Norge
  • Det er ca. 60 000 virksomheter i byggenæringen i Norge
Kilde: SSB

Ledige stillinger:

Vi er alltid på utkikk etter dyktige folk

Hvorfor byggenæringen?

Lurer du på hva du skal bli «når du blir stor»? Eller kanskje har du en sønn, datter, niese eller nevø som snart skal velge retning i livet? Her kommer noen gode grunner til å satse på en utdannelse innen byggenæringen!

Det finnes jobb over alt

Byggenæringen er den nest største næringen i Norge (etter olje og gass) og den største distriktsnæringen. Bedriftene er spredt over hele landet, og det finnes arbeidsplasser stort sett over alt for den som velger å satse på en karriere innen bygg og anlegg.

Gode fremtidsutsikter

Det er historisk høy byggeaktivitet i Norge og befolkningen øker hvert år. Dette sikrer mange jobbmuligheter i byggenæringen også fremover. Det skal bygges mange nye veier, broer, tunneler, skoler, barnehager og sykehjem. I følge Fafo vil næringen ha behov for hele 10 000 nye medarbeidere i året frem til 2020. Hvorfor ikke bli med å bygge fremtidens Norge?

Mange utdanningsretninger å velge mellom

Størst er behovet for fagarbeidere – men også ingeniører, sivilingeniører og fagteknikere er høyt etterspurt. Bygg- og anleggsteknikk tilbyr hele 23 ulike fag- og svennebrev. I tillegg finnes det muligheter for å bygge på til en bachelor etter en endt fagutdannelse for de som ønsker det. Byggenæringen har noe for enhver smak!

Lærling, praksisplass eller trainee

Vi i Sortland Entreprenør jobber aktivt med å sikre rekrutteringen av morgendagens helter til byggenæringen, og har som mål at hele 10% av våre medarbeidere til enhver tid skal være lærlinger.

Når det gjelder fagarbeidere har vi et samarbeid med Bygg- og anleggsteknikk på Melbu som innebærer at vi skal være behjelpelig med å skaffe praksisplasser, ha elever i utplassering samt stille med lærlingplasser etter endt skolegang.

Når det gjelder ingeniører og tekniske fag har vi en svært attraktiv trainee-ordning i samarbeid med Look North. Her får landets skarpeste, nyutdannede kandidater sjansen til å prøve seg i arbeidslivet og parallelt delta på faglige samlinger, sosiale events, nettverksbygging og bedriftsbesøk. Hos oss fungerer trainee’ene som selvstendige prosjektledere helt fra starten av, men får samtidig all nødvendig hjelp og støtte fra erfarne kolleger med høy kompetanse og lang fartstid i bransjen.

Dersom du har spørsmål vedr. karrieremuligheter i Sortland Entreprenør kan du ta kontakt med Daglig Leder Andreas på telefon 951 94 945 eller e-post aei@s-ent.no.