Kvalitet

I Sortland Entreprenør er vi opptatt av å alltid ivareta både kundenes krav til kvalitet, kravene i plan- og bygningsloven og gjeldende teknisk forskrift (TEK).

Vårt mål er gjennom kompetanse, samhandling og innovasjon å gi samfunnet gode og varige bygg som gir velvære, trivsel, effektiv produksjon, sikkerhet og trygghet – enten det dreier seg om å bo, arbeide eller besøke.

Vårt markedsområde er Nordland, Troms og Finnmark. Våre kunder er offentlige og private aktører som ønsker bygg- eller anleggsprosjekter utført, herunder næringsbygg, anleggskonstruksjoner, rehabilitering eller større boligbygg.​

Din foretrukne partner

Sortland Entreprenør ønsker å være en foretrukket partner for både det offentlige og private næringslivet på bakgrunn av:

En kompetansebedrift

Sortland Entreprenør ønsker å være en kompetansebedrift, og hver enkelt medarbeider skal ha mulighet for både faglig og personlig utvikling hos oss. Vi ønsker medarbeidere som er engasjerte og selvstendige, og at de gjennom jevnlig kompetanseheving skal kunne ha en lang og interessant karriere hos oss. Vårt mål er å oppnå en ATI bedre enn 85 prosent.

Kvalitet som varer

Skader på bygg kan oppstå som en følge av materialsvikt, feil bruk og vedlikehold, ulykker eller som følge av en byggefeil. En byggefeil kan ha sin årsak i feil prosjektering eller feil bygging, og er ikke alltid så lett å oppdage ved overtagelse. Skulle du oppdage en skade som følge av byggefeil ønsker vi at du tar kontakt med oss så snart som mulig, og selv om det er gått flere år og alle garantier ute.

Vi i Sortland Entreprenør ønsker nemlig å levere kvalitet som varer, og om det skulle vise seg at vi har gjort en feil så ønsker vi muligheten til å få ordne opp etter oss.

ISO-sertifisert

Sortland Entreprenør AS er ISO 9001:2015 sertifisert av sertifisert av DNV GL.