Samfunnsansvar

Det finnes ulike måter for virksomheter å ta samfunnsansvar på, her får du vite litt mer om hvordan vi i Sortland Entreprenør og Kronsteingruppen jobber for å gi tilbake til lokalsamfunnet vi bor og jobber i.

Som bedrifter flest har vi som overordnet mål å skape verdier. Det er viktig for både oss og samfunnet, fordi denne verdiskapingen er med og bidrar til økt velferd for oss alle. Men i tillegg til en bærekraftig økonomi ønsker vi også å ta et ansvar for hvordan vi som virksomhet påvirker samfunnet, menneskene og miljøet rundt oss.

Et godt arbeidsmiljø

Vi ønsker at våre ansatte skal være trygge og ha det bra på jobben. Derfor jobber vi aktivt med KS og HMS, har en dedikert HR avdeling og svært gode pensjons- og forsikringsordninger for våre ansatte. Les mer om det her.

I tillegg synes vi arbeidsmiljøet og det sosiale samholdet på jobben er viktig, og gjør hva vi kan for at våre ansatte skal trives. Her kan du se noen av våre personalytelser:

Breddeaktiviteter for barn og unge

I Kronsteingruppen brenner vi for at barn og unge skal få lov til å delta aktivt i sine fritidsinteresser, uavhengig av hvilken bakgrunn de har eller hva foreldrene tjener. Derfor har vi valgt breddeaktiviteter for barn og unge som vår «hjertesak» – enten det være seg idrett, musikk, kultur eller andre aktiviteter.

Hvert år legger Kronsteingruppen på Sortland igjen signifikante summer i dette formålet i vårt nærområde, og vi i Sortland Entreprenør sponser blant annet Sortland Skiklubb, Blåbyhallen, Stokmarknes IL, Rock mot Rus med flere.

Velger lokalt

Flere og flere er opptatt av å handle varer og tjenester lokalt. Vi i Sortland Entreprenør er et lokalt selskap med lokale eiere, hvor all verdiskapning blir igjen her i Hålogalandsregionen.

Vi er selv opptatte av å handle lokalt og bruke lokale underleverandører, så fremst det er mulig. Dette gjør vi både fordi vi er opptatt av at verdiskapningen skal komme lokalsamfunnet til gode, men også fordi vi er overbevist om at lokale selskap med kjennskap om lokale forhold er det beste alternativet.

I et tøft marked og på anbud med små marginer er det dessverre slik at vi noen ganger må vi la oss styre av pris for å få regnestykkene til å gå opp. Men når de lokale tilbyderne er konkurransedyktige, eller prosjektene gir rom for det, velger vi alltid lokalt.

Møteplasser for bransjen og næringslivet

Vi i Kronsteingruppen er opptatt av at både bransjen og næringslivet i regionen skal ha gode møteplasser for kunnskapsheving, inspirasjon og nettverksbygging. Derfor er vi deltager på konferanser som Nordnorsk Bygg og Anleggsmesse, Vesterålskonferansen, Harstadkonferansen og NESO-dagen hvert år.

I tillegg valgte Kronsteingruppen å gå inn som sponsor for PLOG-konferansen i oppstartsåret 2019, og vi håper at denne «næringslivskonferansen for Nord-Norge med glimt i øyet» blir en årlig happening her på Sortland.

Miljø og klima

I Sortland Entreprenør ønsker vi å ha så lite avtrykk på miljø og klima som mulig. Vi jobber derfor målrettet for å ha en så effektiv materialutnyttelse som mulig, sørge for en forsvarlig avfallshåndtering og ta ansvar for vår miljøpåvirkning i hele verdikjeden. Les mer om det her.