Ånstadblåheia Vindmøllepark

Byggherre: Nordkraft
Lokasjon: Ånstadblåheia, Nordland
Periode: Mars 2017 – Juni 2018
Omfang: Ca. 100 millioner
Entreprisetype: Totalentreprise

Kort om prosjektet: I mars 2017 startet Sortland Entreprenør i samarbeid med Bulldozer Maskinlag på levering av fundamenter og grunnentreprise for Ånstadblåheia vindmøllepark. Arbeidet besto av å etablere infrastruktur og bygge av 14 stk fundamenter for vindmøller. Disse er dimensjonert for vindmøller med tårnhøyde på 87 m og rotordiameter på 126 m. Til byggingen av disse fundamentene har det gått med hele 5600 m3 betong og 740 tonn med armering har blitt bundet. Av bygningsmessige arbeider ble det bygget et komplett servicebygg i to etasjer på ca 215 m2 med fasiliteter som kontor for drift, garderober til dusj, toaletter, pauserom med kjøkken, verksted, lager og garasje. Komplett trafobygg ble bygd, samt et nettverk av internveier. Totalt ble 13km med ny vei har blitt anlagt med tilhørende oppstillingsplasser for møllemontasje ved fundamentene. Flere tusen meter med kabel har blitt lagt i forbindelse med internkabling og jordingsarbeid.

Vi i Sortland Entreprenør takker for tilliten og håper på fremtidige samarbeider!

Vi ønsker også å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Grunnarbeid:
Betongleveranse:
Taktekke:
Elektro:
Ventilasjon:
Rørlegger:

Bulldozer Maskinlag AS
Vesterålsbetong
Protan AS
El-team
GK-Norge
VVS-installasjon

Grunnarbeid: Bulldozer Maskinlag AS
Betongleveranse: Vesterålsbetong
Taktekke: Protan AS
Elektro: El-team
Ventilasjon: GK-Norge
Rørlegger: VVS-installasjon