Åse Sykehjem

Byggherre: Andøy kommune
Lokasjon: Andøy, Nordland
Periode: Januar 2020 – November 2021
Omfang: Ca. 110 millioner
Entreprisetype: Totalentreprise

Kort om prosjektet: Nytt Sykehjem med 24 leiligheter, 8 dagplasser, store fellesarealer med kjøkken og oppholdsrom, frisør, tannlege, fysiorom. I tillegg er det en administrasjonsdel og et storkjøkken for produksjon av mat til dette sykehjemmet samt andre. Bygget er 3300m2 og er ført opp som et passivhusbygg med en stålbæring i midten, bærende yttervegger av tre samt ferdig isolerte takelementer.

Det er også et stort og fint utenomhusområde med gangveier, grillbod, hagemøbler, pergola, sittebenker, ved stativ og lignende som er opplyst hele året.

Vi i Sortland Entreprenør takker for tilliten og ser frem til fremtidige samarbeider!

Vi ønsker også å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Grunnarbeid:
Elektro:
Ventilasjon:
Rørlegger:
Glassfasader:
Ytterveggselementer:
Maling og belegg:
Lås og beslag:
Himling/systemvegger:
Taktekke:
Takelementer:
Stålleveranse:

Bulldozer Maskinlag AS
Elektroinstallasjon AS
GK Norge AS
Nilsson Haras AS
Glasscon AS
Hålogaland Element AS
Sortland Entreprenør AS
Securinord AS
Lettbyggteknikk AS
Protekk AS
Lettelement AB
SMT AS

Grunnarbeid: Bulldozer Maskinlag AS
Elektro: Elektroinstallasjon AS
Ventilasjon: GK Norge AS
Rørlegger: Nilsson Haras AS
Glassfasader: Glasscon AS
Ytterveggselementer: Hålogaland Element AS
Maling og belegg: Sortland Entreprenør AS
Lås og beslag: Securinord AS
Himling/systemvegger: Lettbyggteknikk AS
Taktekke: Protekk AS
Takelementer: Lettelement AB
Stålleveranse: SMT AS