Dam Storfossen

Byggherre: Hålogaland Kraft
Lokasjon: Gratangen, Nordland
Periode: August 2015 – November 2015
Omfang: Ca. 3 mill
Entreprisetype: Beskrevet entreprise

Sortland Entreprenør stod for riving av gammel inntaksdam for Fossan kraftverk i Gratangen kommune. Etter riving ble det etabler en ny terskel, der gammel inntaksdam stod. Arbeidet ble påbegynt i midten av August 2015, og ble overlevert 12.11.2015. Kontraktsarbeidet bestod av:

  • Etablering av ny anleggsvei
  • Riving av gammel dam, inntakshus og deler av gammel rørgate
  • Etablering av ny terskel
  • Inngjerding av dam
Vi i Sortland Entreprenør takker for tilliten og håper på fremtidige samarbeider!

Vi ønsker å takke de involverte aktørene i dette prosjektet for et godt samarbeid.

Byggherre:
Byggeleder/prosjekterende:
Grunnentreprenør:

Hålogaland Kraft ved Nina Elise Simonsen og Odd Terje Johnsen
Hålogaland Energiteknikk ved Geir Pettersen
Jensen Entreprenør

Byggherre: Hålogaland Kraft ved Nina Elise Simonsen og Odd Terje Johnsen
Byggeleder/prosjekterende: Hålogaland Energiteknikk ved Geir Pettersen
Grunnentreprenør: Jensen Entreprenør 

Vi i Sortland Entreprenør takker for tilliten og håper på fremtidige samarbeider!