Kulturfabrikken Sortland

Byggherre: Sortland kommune
Lokasjon: Sortland, Nordland
Periode: 2012 – 2014
Omfang: Ca. 200 millioner
Entreprisetype: Totalentreprise

Sortland Entreprenør sto for byggingen av kulturfabrikken på Sortland. Kulturfabrikken står i dag ferdig, integrert med eksisterende bygg i et kvartal ved Sortland havn som tidligere huset Vesterålen Hermetikkfabrikk.
Beliggenheten er sentral i aksen fra Strandgata, hovedgata gjennom sentrum, samt nær havn og Hurtigrutekai. Kulturfabrikken var Sortland Entreprenørs største enkeltbygg gjennom 50 år da det sto ferdig i entreprenørens jubileumsår, 2014. SE-gruppen var også de aller første til å ta salen i bruk.

Kulturfabrikken tilfører Sortland ny aktivitet. Den er viktige i utviklingen av byen mot nord. Kulturfabrikken er den sentrale møteplassen i Sortland, med et variert tilbud innen kultursektoren. Storsal for konserter m.v., blackbox og kino. Arealer til kulturskole, voksenopplæring, frivillighetssentral, ungdomsklubb og et stort bibliotek. Administrasjonslokaler for kommunens kultursektor, og ny kafe. I tillegg er det arealer for Museum nord og Newtonrom for realfageksperimentering.

Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Arkitekt:
RIB:
Grunnarbeid:
Elektro:
Ventilasjon:
Rørlegger:
Maling og belegg:
Byggeleder:
Byggherre:

LPO Arkitekter
Hinnstein AS
Bulldozer Maskinlag AS
El-Team AS
Harstad Luftteknikk AS
Nilsson Haras AS
Mur & Malerteknikk AS
Asplan Viak ved Leif Reinholdtsen
Sortland kommune ved Ingebjørg Glad Pedersen

Arkitekt: LPO Arkitekter
RIB: Hinnstein AS
Grunnarbeid: Bulldozer maskinlag AS
Elektro: El-Team AS
Ventilasjon: Harstad Luftteknikk AS
Rørlegger: Nilsson Haras AS
Maling og belegg: Mur & Malerteknikk AS
Byggeleder: Asplan Viak ved Leif Reinholtsen
Byggherre Sortland: Kommune ved Ingebjørg Glad Pedersen

Bla i våre referanseprosjekter