Lødingen skole

1.-10. klasse

Byggherre: Lødingen Kommune
Lokasjon: Lødingen, Nordland
Periode: Januar 2018 – Juli 2019
Omfang: Ca. 100 millioner
Entreprisetype: Totalentreprise

Kort om prosjektet:
Ny 1-10 skole i Lødingen er bygget på tomten der den tidligere barneskole lå sentralt i vakre Lødingen. Skolen er dimensjoner for totalt 165 elever og inneholder en storsal som er dimensjoner for opp mot 300 sitteplasser.

Skolen inneholder barne- og ungdomsskole for trinn fra 1 til 10, SFO, personalavdeling, spesialrom for undervisning (musikk, naturfag, kunst og håndverk og mat og helse) foaje/vrimleareal med skolebibliotek samt en fleksibel kultursal. Kultursalen er i tillegg til å være et bruksareal i den daglige skoledrift og for det lokale kulturlivet, være en fullverdig sal som kan ta imot profesjonelle artister. Skolebygget er planlagt slik at deler av skolens areal og funksjoner kan benyttes av nærmiljøet etter skoletid, f. eks., kantine/skolekjøkken, møte- eller personalrom, musikkrom, kunst- og håndverksfag etc.

Vi i Sortland Entreprenør takker for et godt samarbeid med Lødingen kommune og ser frem til fremtidige samarbeider!

Vi ønsker også å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Grunnarbeid:
Elektro:
Ventilasjon:
Rørlegger:
Glassfasader:
Bæresystem:
Ytterveggselementer:
Maling og belegg:

Ottar Bergersen og Sønner AS
Harstad Elektro
GK-Norge
RK-Rør
Glasscon AS
Element-Nor
Ja-tak
Semcon AS

Grunnarbeid: Ottar Bergersen og Sønner AS
Elektro: Harstad Elektro
Ventilasjon: GK-Norge
Rørlegger: RK-Rør
Glassfasader: Glasscon AS
Bæresystem: Element-Nor
Ytterveggselementer: Ja-tak
Maling og belegg: Semcon AS