Nordviksentret

Byggherre: Nordviksentret Eiendom
Lokasjon: Bodø, Nordland
Periode: Juli 2019 – Juni 2020
Omfang: Ca. 32 millioner
Entreprisetype: Samspillsentreprise

Nye salgslokaler for Toyota og Lexus samt nye garderober, kantine og møtelokale. Det er ca. 1000 kvadrat med nytt bygg og 500 kvadrat som er blitt totalrenovert. Bygget har et bæresystem av stål, vegger av parocelementer og tak av ferdigproduserte takelementer. I tillegg er det en veldig stor glassfasade som dekker hele fronten av bygget.

Vi i Sortland Entreprenør takker for tilliten og ser frem til fremtidige samarbeider!

Vi ønsker også å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Grunnarbeid:
Elektro:
Ventilasjon:
Rørlegger:
Glassfasader:
Stål og sandwich:
Maling og flis:
Betongarbeid:
Lås og beslag:
Himling/systemvegger:
Taktekke:

Ottar Bergersen og Sønner AS
Elektro Bodø AS
Elektro Bodø AS
Nilsson AS
Haaland AS
Finneid Sveiseverksted AS
Semcon AS
Totalbetong AS
Bodø Sikkerhet og Lås AS
Lettbyggteknikk AS
Protan AS

Grunnarbeid: Ottar Bergersen og Sønner AS
Elektro: Elektro Bodø AS
Ventilasjon: Elektro Bodø AS
Rørlegger: Nilsson AS
Glassfasader: Haaland AS
Stål og sandwich: Finneid Sveiseverksted AS
Maling og flis Semcon AS
Betongarbeid: Totalbetong AS
Lås og beslag: Bodø Sikkerhet og Lås AS
Himling/systemvegger: Lettbyggteknikk AS
Taktekke: Protan AS