NLSH Helipad

Byggherre: Nordlandssykehuset HF
Lokasjon: Stokmarknes, Nordland
Periode: Juli 2018 – Desember 2018
Omfang: Ca. 12 millioner
Entreprisetype: Sideentreprise​

Kort om prosjektet: Ny helikopterlandingsplattform skulle etableres ved Nordlandssykehuset Stokmarknes. Det har vært et spennende prosjekt hvor tett samarbeid og dialog med de andre involverte har vært nøkkelen til et suksessfylt prosjekt med god fremdrift. Grunnentreprenør har gravd bort og fylt inn rundt 3000 m3 med masser, samt etablert nye adkomstveier og infrastruktur i området. Selve helikopterlandingsplassen ble armert med 15 tonn armeringsjern og støpt med 160 m3 betong. Det ble lagt over 5 kilometer med varmerør i plattformen for å sikre trygg bruk gjennom hele året. Vi har også bygd inn sykehusets akuttmottak med et garasjeanlegg i front. Her har vi benyttet glassfasader fra Schüco, porter fra Crawford og sklisikret gulvet med sklisikkert akrylbelegg.

Vi i Sortland Entreprenør takker for tilliten og ser frem til fremtidige samarbeider!

Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Grunnarbeid: 
Betongleveranse:
Armering: 
Glassfasader:
Portleverandør: 
VVS: 
Elektro: 
Stålleveranse: 
Gulvbelegg:

Hadsel Maskin AS
Vesterålsbetong AS
XL-Bygg Sortland AS
Glasscon AS
Assa Abloy AS
Nilsson Haras AS
Elektro Installasjon AS
SMT AS
Acrylicon Nord-Norge AS

Grunnarbeid: Hadsel Maskin AS
Betongleveranse: Vesterålsbetong AS
Armering: XL-Bygg Sortland AS
Glassfasader: Glasscon AS
Portleverandør: Assa Abloy AS
VVS: Nilsson Haras AS
Elektro: Elektro Installasjon AS
Stålleveranse: SMT AS
Gulvbelegg: Acrylicon Nord-Norge AS