Reno Vest – Nytt administrasjon og garderobeanlegg

Byggherre: Reno Vest IKS
Lokasjon: Ramnflauget ca. 5 km nord av Sortland, Nordland
Periode: Mars 2019 – Desember 2019
Omfang: Ca. 26 millioner
Entreprisetype: Totalentreprise

Kort om prosjektet: Reno Vest driver med renovasjon og avfallshåndtering i alle seks Vesterålskommunene. På deres hovedkontor på Ramnflaugen på Sortland hadde de vokst ut av eksisterende lokaler. I den forbindelse bygde vi nytt administrasjonsbygg og garderobe bygg. Samt oppgradering og utvidelse av eksisterende kantine.

Kontor delen er oppført i moderne stil med store glass-felt og skyvedører inn på kontorene. Mens garderobeanlegget ligger i første etasje med egen dame og herre avdeling samt skitten og ren sone.

Bæresystemet i bygget er stål og hulldekker. Mens ytterveggene er levert som ytterveggselementer i treverk. Det mest spesielle med bygget er takkonstruksjonen og kledning på bygget som består av båndtekking.

Totalt er det bygd 650 kvm nybygg og renovert/ombygd 100 kvm av eksiterende bygg.

Vi i Sortland Entreprenør takker for tilliten og et godt samarbeid med Reno Vest!

Grunnarbeid: 
Elektro: 
Ventilasjon: 
Rørlegger: 
Glassfasader/Vindu: 
Stål: 
Ytterveggselementer: 
Lås og beslag: 
Himling/systemvegger: 
Taktekke/Fasade: :
Prosjektering og Arkitekt:

Bulldozer Maskinlag AS
Elektro installasjon AS
Harstad Luftteknikk AS
Nilsson Haras AS
Nord-Norsk Aluminium AS
Finneid Sveis AS
Hålogaland Element AS
Harstad Låsservice
Lettbyggteknikk AS
Svolvær Blikkenslagerverksted AS
Asplan Viak

Grunnarbeid:  Bulldozer Maskinlag AS
Elektro: Elektro installasjon AS
Ventilasjon: Harstad Luftteknikk AS
Rørlegger: Nilsson Haras AS
Glassfasader/Vindu:  Nord-Norsk Aluminium AS
Stål: Finneid Sveis AS
Ytterveggselementer: Hålogaland Element AS
Lås og beslag: Harstad Låsservice
Himling/systemvegger: Lettbyggteknikk AS
Taktekke/Fasade: Svolvær Blikkenslagerverksted AS
Prosjektering og Arkitekt: Asplan Viak AS