Stokmarknes Skole

Byggherre: Hadsel kommune
Lokasjon: Stokmarknes, Nordland
Periode: Januar 2019 – Juli 2020
Omfang: Ca. 143 millioner
Entreprisetype: Totalentreprise

Kort om prosjektet: Ny ungdomsskole med undervisningsrom for ungdomsskoletrinnet i 2. etasje og spesialrom som musikk, dans, drama, tegning, tekstil, naturfag, sløy og skolekjøkken i 1. etasje. Spesialrom skal også benyttes av bareskoletrinnet, og ungdomsskole er knyttet sammen med barneskolen med gangbro. Dimensjonert for 210 ungdomsskoleelever. Stort amfi med 50o+ sitteplasser i kjernen av bygget.

Bygget er ført opp med bæresystem i massivtre og prefabrikkerte ytterveggs- og takelementer. Hele skolen er kledd med brent malmfuru som ytterkledning og holder passivhus standard. Oppvarming gjøres med vannbåren varme i alle gulv som varmes opp av 32 energibrønner sammen med solcelleanlegg på taket.

Video produsert av Magasinet Nordfra.

Vi ønsker også å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Grunnarbeid:
Elektro:
Ventilasjon:
Rørlegger:
Glassfasader:
Stål:
Ytterveggselementer:
Lås og beslag:
Himling/systemvegger:
Taktekke:
Massivtre:
Takelementer:
Vinduer:
Industriparkett:
Industrigulv:

Ottar Bergersen og Sønner AS
El-Team AS
GK Inneklima AS
Nilsson Haras AS
Glasscon AS
SMT
TimbEco
Bodø Sikkerhet og Lås
Lettbyggteknikk
Protan AS
Woodcon as
Lätt-element
Lian
Byggservice nord
silikal

Grunnarbeid: Ottar Bergersen og Sønner AS
Elektro: El-Team AS
Ventilasjon: GK Inneklima AS
Rørlegger: Nilsson Haras AS
Glassfasader: Glasscon AS
Stål: SMT
Ytterveggselementer: TimbEco
Lås og beslag: Bodø Sikkerhet og Lås
Himling/systemvegger: Lettbyggteknikk
Taktekke: Protan AS
Massivtre: Woodcon as
Takelementer: Lätt-element
Vinduer: Lian
Industriparkett: Byggservice nord
Industrigulv: silikal