Trafo Stokmarknes

Byggherre: Trollfjord Nett AS
Lokasjon: Hadselfjordveien 280
Periode: April 2020 – Februar 2021
Omfang: Ca. 33 millioner
Entreprisetype: Hovedentreprise

På oppdrag fra Trollfjordkraft Nett AS bygde vi ny Transformatorstasjon for 132 kV driftsspenning, med transformering ned til 22 kV. Stasjonen er bygd iht. klasse 2. i Kraftberedskapsforskriften. Samlet gulvareal er på ca. 800m2, herav ca. 200m2 til kontor. Selve trafobygget er prefab-elementer i betong og kontordelen er bygd i tre elementer. Taket er elementer fra Lett-Tak. Yttervegger er delvis kledd med båndtekking og resterende er kledd med Steniplater med foto trykk med motiv av Nordlys.

Vi i Sortland Entreprenør takker for tilliten og ser frem til fremtidige samarbeider!

Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Grunnarbeid: 
Elektro: 
Ventilasjon: 
Rørlegger: 
Betongelementer: 
Treelementer: 
Takelementer: 
Lås og beslag: 
Himling/systemvegger: 
Datagulv:
EMP Sikring: 
Stålarbeider:
Rister i yttervegg:
Taktekke / Blikkenslager:

Hadsel Maskin AS
Elektroinstallasjon AS
Harstad Luftteknikk AS
Nilsson AS
BE Betong & Entreprenørsentret
Hålogaland Element AS                          
Lett – Tak AS
Harstad Låsservice as
Lettbyggteknikk AS
GHV Systeminnredning AS
Norshield AS
SMT AS
Stranda Ventilasjon AS
Protan AS

Grunnarbeid: Hadsel Maskin AS
Elektro: Elektroinstallasjon AS
Ventilasjon: Harstad Luftteknikk AS
Rørlegger: Nilsson AS
Betongelementer: BE Betong & Entreprenørsentret
Tre elementer: Hålogaland Element AS
Tak elementer: Lett – Tak AS
Lås og beslag: Harstad Låsservice as
Himling / systemvegger: Lettbyggteknikk AS
Datagulv: GHV Systeminnredning AS
EMP Sikring: Norshield AS Stålarbeider: SMT AS
Rister i yttervegg:  Stranda Ventilasjon AS
Taktekke / Blikkenslager: Protan AS