Tofta Bro

Byggherre: Harstad Kirkelig Fellesråd
Lokasjon: Harstad
Periode: August 2015 – Mars 2016
Omfang: Ca. 5 millioner
Entreprisetype: Totalentreprise

Sortland Entreprenør sto for ny bro over Bergselva høst/vinter 2015/2016. Broen skal benyttes for å kunne utvide kirkegården til andre siden av elven og gi 2000-2500 nye kistegravplasser.
Broen er en 28,8 meter lang limtrebro opplagret på to landkar. Arbeidet ble påbegynt høsten 2015 og broen ble løftet ut 11.02.2016. Broen er nå ferdigstilt og klar til bruk.
Det har vært et spennende prosjekt for Sortland Entreprenør der grunnarbeider og landkar ble produsert først, før broen kom til Harstad og ble bygd ferdig på land før den ble løftet ut.

Arbeidsoppgavene besto av:
   – Grunnarbeider inkl. blant annet spunt.
   – Etablere to landkar inkl. overgangsplate på ene siden
   – Limtrebro
   – Rekkverk på landkar
   – Justering av eksisterende turvei.

Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere for godt samarbeid:

Byggherre:
Byggeleder/Prosjekterende:
Grunnentreprenør:
Broleverandør:

Harstad Kirkelige Fellesråd ved Erik Vold 
Hinnstein AS ved Hans Julius Edvardsen
Brødrene Killie
XL-Bygg – Sortland

Byggherre: Harstad Kirkelige Fellesråd ved Erik Vold   Byggeleder/Prosjekterende: Hinnstein AS ved Hans Julius Edvardsen
Grunnentreprenør: Brødrene Killie
   Broleverandør: XL-Bygg – Sortland