Foto: Andøya Space
Foto: Andøya Space
Sortland Entreprenør
Sortland Entreprenør

Samarbeid i fokus under bygging av romhavnen

Første spadetak nærmer seg. Andøya Spaceport har signert samspillkontrakt med tre entreprenører for utbyggingen på Nordmela.

Andøya Spaceport har den siste uka signert samspillkontrakter med tre entreprenører: Sortland Entreprenør AS og Karstein Kristiansen Entreprenør AS (SEKK) og Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS), og sammen skal de stå for første fase av romhavn-utbyggingen på Nordmela.

– Andøya Space vil ikke bare gi høyteknologiske arbeidsplasser knyttet til oppskytninger, sier Ketil Olsen, konstituert daglig leder for Andøya Space. – Det er også viktig for oss at romhavnprosjektet vil gi en rekke ringvirkninger i form av arbeidsplasser og verdiskapning for samfunnet ellers.

Unikt samarbeid mellom tidligere konkurrenter

Utbyggingen omfatter oppskytingsplattform med tilhørende konstruksjoner og fundamenter, bygg for montering, integrering og testing av raketter, samt bygg for launch og mission control som oppskytingene vil styres fra. I tillegg kommer nødvendige støttekonstruksjoner og infrastruktur.

Sortland Entreprenør AS og Karstein Kristiansen Entreprenør AS skal sammen sørge for bygg og anleggsarbeider. SE og KK er til vanlig bedre kjent som konkurrenter, men på grunn av utbyggingens størrelse sier de det var helt naturlig å samarbeide om dette. – Sammen har vi den nødvendige
kunnskapen, kapasiteten og tilstedeværelsen som skal til for å kunne levere et best mulig resultat for Andøya Space, sier Kjetil Rønning Hansen, daglig leder i KK.

LNS skal stå for grunnarbeidene, utfylling og betongarbeidet relatert til den første oppskytningsrampen. De tre entreprenørene har fått ansvar for utbyggingens første fase. Byggingen har planlagt oppstart tidlig i 2022, og skal sørge for at bygg og anleggsarbeider ferdigstilles i tide til første oppskyting mot slutten av 2022.

Om Andøya Space

Andøya Space er Norges eneste operative romsenter. Siden 1962 har vi satt forskere i stand til å utforske himmelen over oss. I dag leverer vi tjenester i form av rakettoppskyting, utvikling av nyttelaster og sensorteknologi for sonderaketter, bakkebaserte instrumenter, ubemannede luftfartøy, testing av våpensystemer, utdanning innen romrelaterte fag og er i gang med å etablere en oppskytingsbase for små satellitter på Andøya.

Del denne nyheten

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email