Bygger-anlegg-for-torrfiskproduksjon
Bygger-anlegg-for-torrfiskproduksjon
Sortland Entreprenør
Sortland Entreprenør

Sortland Entreprenør bygger anlegg for innendørs produksjon av tørrfisk

Onsdag 17. juni signerte Sortland Entreprenør kontrakt med Safe Track Food i Bø for bygging av 3 kammer for innvendig produksjon av tørrfisk. Anlegget vil bli det første av sitt slag i hele verden!

Pilotprosjekt for tørking av fisk innendørs
I slutten av august 2019 sto første pilotanlegget for tørking av fisk innendørs klar til testkjøring i Steinesjøen i Bø Kommune. Safe Track Food AS har nå valgt å utvide produksjonen med 3 nye kammer. Kontrakten på leveranse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med de nye kamrene gikk til Sortland Entreprenør AS.

– Anlegget vil monteres inne i et eksisterende fryselager i Steinesjøen. Dette fryselageret stod ferdig i 2010 og ble også bygget av Sortland Entreprenør. Derfor er det veldig artig for oss å nå kunne komme tilbake, bidra til videreutvikling og skape ny aktivitet i et bygg som har stått tomt en periode. Det sier daglig leder i Sortland Entreprenør Andreas Einejord.

Fra venstre: Driftsleder på anlegget Eirik Olsen, daglig leder i Sortland Entreprenør Andreas Einejord og styreleder i Safe Track Foods Jan W Rolland.

Helt nytt konsept
Byggherren Safe Track Food AS har et veldig spennende patentert konsept, og har som mål å ta tørrfiskproduksjonen inn i fremtiden. Pilotproduksjonen de har kjørt har vist lovende resultater, derfor velger de nå å satse videre med 3 større kammer. Prosjektet slutter seg dermed til en rekke andre innovative nyvinninger som utvikles innen fiskeindustrien i vår region.

Fordelen med innendørs tørrfiskproduksjon er at man har full kontroll på vær og vind, og kan justere forholdene for å oppnå høyest mulighet kvalitet på sluttproduktet. I tillegg kan man redusere tørketiden, og produksjonen kan foregå året rundt.

Oppstart i september
– Vi går i gang med detaljprosjektering umiddelbart, så vil selve bygging av kamrene starte opp i september. Med oss i prosjektet har vi blant annet Sveis og Maskinteknikk som skal levere den galvaniserte stålkonstruksjonen til kamrene. Vi ser virkelig frem til et spennende prosjekt med en innovativ og fremoverlent byggherre, sier Andreas.

Torsdag ettermiddag besøker også fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen det som betegnes som «tørrfiskpionerene» Safe Track Food i Bø.

Del denne nyheten

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email