XL-Bygg-Sortland-planlegging
XL-Bygg-Sortland-planlegging
Sortland Entreprenør
Sortland Entreprenør

XL-Bygg Sortland – Planleggingen er i gang

Sortland Entreprenør er i gang med planlegging og prosjektering av ny XL-Bygg Butikk i Markveien på Sortland.

Butikken har et areal på ca 1700 m2, og består av butikk, varemottak og kontorfasiliteter. I tillegg oppgraderes eksisterende fasader og dagens butikk ombygges til kontorfasiliteter.Prosjektet er startet opp med omlegging av infrastruktur og selve byggingen starter høsten 2018.

Prosjektet har en verdi på ca. 70 mill kr.

Del denne nyheten

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email