Miljø

I Sortland Entreprenør ønsker vi å ha så lite avtrykk på miljø og klima som mulig. Vi jobber derfor målrettet for å ha en så effektiv materialutnyttelse som mulig, sørge for en forsvarlig avfallshåndtering og ta ansvar for vår miljøpåvirkning i hele verdikjeden.

Materialutnyttelse og materialvalg

I samarbeid med våre kunder forsøker vi å velge så bærekraftige materialer til våre prosjekter som mulig. I tillegg er vi svært opptatt av å ha en så materialeffektiv produksjon som mulig, både for å spare miljøet og minimere kostnadene for våre kunder.

Gjenbruk og ansvarlig avfallshåndtering

De produktene som fortsatt kan brukes etter endt prosjekt forsøker vi og ta vare på og gjenbruke der det er mulig. Det som blir igjen som avfall leveres til Reno Vest (i Vesterålen) eller et annet godkjent avfallsselskap for sortering, gjenvinning og avfallshåndtering. Ingen ting skal ligge gjenslengt etter oss.

Reduserte utslipp

Bygg- og anleggsnæringen står for en stor del av samfunnets energibruk og utslipp av CO₂. Sortland Entreprenør forsøker å redusere våre utslipp, og samtidig bruke fornybare energikilder der det er mulig. I tillegg bytter vi jevnlig ut vår kjøretøyflåte for å sikre at den er så energieffektiv som mulig.

Miljø er også en viktig årsak til at lokale styringsorganer og næringslivet i Vesterålen og Hålogaland burde velge lokale entreprenør når det er mulig. Det er både lite miljøeffektivt og kostbart for riksentreprenørene og flytte folk og utstyr fra sine sentrale depoter og ut i distriktene.

Havet

I det siste har det vært mye fokus på forsøpling og plast i havet. Havet er selvsagt viktig for oss i Sortland Entreprenør, siden vi kommer fra et lokalsamfunn uti havgapet hvor mange også lever av havet.

Det viser seg at den største andelen av avfallet som havner i havet, har blåst dit fra land. Industrianlegg, avfallsplasser, landbruket, private oppsamlingsplasser, hytter, hus og nettopp byggeplasser er eksempler på slike kilder. Søppel som ender opp i havet skaper store problemer for alle som lever i eller ved havet, både mennesker og natur. Vi er derfor opptatt av at på våre byggeplasser skal avfallet sorteres og håndteres – ikke ligge å slenge.

Miljøsertifisering

Konsernselskapet Kronsteingruppen er sertifisert som Miljøfyrtårn, og det arbeides i disse dager med at alle driftsselskapene i konsernet skal følge etter med egne miljøsertifiseringer. For Sortland Entreprenør har vi startet prosessen med å bli ISO 14001 sertifisert, og målet er at dette skal ferdigstilles før utgangen av 2022.